Vet du att en åring
kommer från
årsringar

Som träd har

Det har jag läst i min fantasi.
Ska vi hugga ner varandra vid vaderna?

Och långsamt vada igenom
blodet och räkna
varandras årsingar?

Troligen har jag ** då.

Räknas det?

Annonser