Fåglarna flyger flyktigt fram
som flyktingarna från ett främmande land

Eller främmande klimat
framför en farkost fiskar en fiskare
som fiskar på främmande vatten och
fattar inte att hen inte fått napp än.

För fiskaren vet inte att fisken försvann
för länge sen.
Och nu sitter fiskaren ensam utan någon fisk
eller vän
och fiskaren längtar bara hem.

I fjärran norr om färjan finns ett hem.
Fåglarna visar fiskaren vägen.
De flyger i flock och det var det vackraste
fiskaren någonsin skådat.
Framåt, framåt
uppåt, uppåt!

Över bergen över dalarna
ner i mossan och lavarna.

Fiskaren blev så glad
och lovade att
alla dagarna
framöver skulle
vara friskt fiskfria.

Annonser